@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Alef)
header1

אם היינו אומרים לכם שבעוד מספר חודשים מהיום כל פוסט שיעלה לפייסבוק וכל סרטון שיעלה ליוטיוב יעברו פיקוח של משרד הבריאות, הייתם מאמינים? תאמינו או לא, זה מה שהולך לקרות בקרוב. החלת חוק האלכוהול על האינטרנט היא לא רק איום על תעשיית האלכוהול המקומית היא גם תקדים מסוכן של פיקוח ממשלתי על תכנים שעולים לרשת.