@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Alef)
header1

חורים ברשת על הסרטון שהפקנו לדני דנון:

"הסרטון מעורר הבאזז הזה יוצא דופן בנוף הקמפיינים הישראלי המשמים. "
", ניכר שהייתה כאן השקעה רבה הן בצד הקריאיטיב, בהפקה ובהשחזת המסרים.

Read on

חורים ברשת על הסרטון שהפקנו לדני דנון:

"הסרטון מעורר הבאזז הזה יוצא דופן בנוף הקמפיינים הישראלי המשמים. "
", ניכר שהייתה כאן השקעה רבה הן בצד הקריאיטיב, בהפקה ובהשחזת המסרים.

Read on

חורים ברשת על הסרטון שהפקנו לדני דנון:

"הסרטון מעורר הבאזז הזה יוצא דופן בנוף הקמפיינים הישראלי המשמים. "
", ניכר שהייתה כאן השקעה רבה הן בצד הקריאיטיב, בהפקה ובהשחזת המסרים.

Read on